Conversation Between Fouglelm and aventador

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói cũ. Mắt nh́n đám dân chúng như một đàn ḅ dê bị lủi thủi đi quan ḿnh. Ḿnh chức vị thấp, không có cách nào kháng cự lại tên Khâm Sai Chính Sứ do Hoàng Đế cử ra này. Đang lúc không biết làm thế nào th́ đột nhiên có người hét lớn: “Mau nh́n ḱa, mau nh́n, phía xa có một đoàn người ngựa đang đến.”

  “Trời ơi, là từ phía trước tới, chúng đă bao vây phía trước ta.”

  “Đại Mao, Nhị Mao, mẹ của đám trẻ ơi, mau chui vào rừng đi.”

  “Không được chạy loạn, ai dám lộn xộn, giết ngay không cần hỏi.”

  “Nương tử, đừng sợ hăi, ta đang đi tiện, lập tức sẽ ra…”

  Đang trong lúc hỗn loạn, một binh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1